Frankofonie - Akce - Program BARRANDE

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

Akce - Program BARRANDE

Akce - 01.08.2005Typ akce

Asociace inovačního podnikání ČR (AIP ČR)

je nevládní organizace pro oblast inovačního podnikání, transferu technologií a vědeckotechnických parků. Je občanským sdružením, jehož úkolem je vytvářet předpoklady pro rozvoj inovačního podnikání v České republice. Cílem inovačního podnikání je vývoj technicky nového produktu (výrobku, technologie a služby) a jeho úspěšné uvedení na trh.

Významnou součástí činnosti AIP ČR je zajišťování

dvoustranné česko-francouzské spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje – programu "BARRANDE" (v rámci programu KONTAKT)

Dohoda o mezivládní vědeckotechnické spolupráci mezi Českou republikou a Francií byla podepsána v listopadu 1996 a od tohoto roku vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) každoročně novou výzvu k předkládání návrhů projektů.

Letos je program Barrande vyhlášen již desátým rokem. Za českou stranu je tento program řízen MŠMT, za francouzskou stranu Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky.

Program Barrande je otevřen všem výzkumným pracovištím a týmům vysokých škol a jiných organizací zabývajících se výzkumem nebo vývojem a může být zaměřen do kterékoli oblasti vědy.

Základem programu je finanční podpora dvouletých společných projektů českých a francouzských výzkumných týmů. Každý projekt musí mít odpovědného řešitele na české straně i francouzské straně.

Po vyhodnocení návrhů projektů vědeckými odborníky v každé zemi jsou tyto návrhy posuzovány česko-francouzskou výběrovou komisí a vybrány pro finanční podporu účelovou dotací.

Finančně jsou podporovány krátkodobé výměny vědeckých pracovníků a doktorandů. Počítá se s typickou délkou 1-2x2 týdny pro každou stranu, ale z důvodu finančních možností mohou být délky požadovaných výměn upraveny.

Čeští řešitelé finančně zajišťují pobyty francouzských pracovníků v ČR a svoje vlastní cestovní náklady i s pojištěním pro cesty do Francie. Francouzský partner zajišťuje pobyty českých pracovníků ve Francii a svoje vlastní cestovní náklady i s pojištěním pro cesty do ČR. Financování je každoroční, a proto musí být na konci prvního roku řešení předložena dílčí zpráva o řešení projektu s finančním vypořádáním. Při ukončení projektu musí být vypracována závěrečná zpráva zahrnující vědecké výsledky, finanční zprávu a perspektivy spolupráce.

Podmínky pro přijetí návrhu projektu do výběrového řízení

Společné návrhy projektů partnerských týmů musí být předloženy současně v České republice českým týmem, ve Francii francouzským týmem. Ve Francii podá bližší informace agentura EGIDE - Paris, tel.: +00 331 40 40 57 48, www.egide.asso.fr a v České republice Asociace inovačního podnikání ČR Novotného lávka 5 116 68 Praha 1, www.aipcr.cz .
Návrhy projektů musí být předkládány současně v obou zemích do 15. května příslušného roku.
V případě nepředložení návrhu projektu jedné ze zúčastněných stran, nemůže být návrh projektu přijat k posouzení bilaterální výběrovou komisí.

Cílem programu Barrande je zajistit potřebné podmínky pro navázání a rozvoj vědeckotechnické spolupráce českých a francouzských pracovišť VaV, umožnit zapojení těchto pracovišť do 6. RP a jiných projektů v rámci EU, v rámci Public Relations zveřejňovat informace a články o řešených projektech v tuzemských i zahraničních časopisech, prezentovat výsledky řešení projektů na mezinárodních konferencích i v rámci INOVACE -Týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR, pořádané AIP ČR již od roku 1994.

Více informací na www.aipcr.cz (kontaktní osoba pí Věra Mísařová)

© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM