Frankofonie - Akce - Spolupráce s Ústavem experimentální medicíny AV ČR

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

Akce - Spolupráce s Ústavem experimentální medicíny AV ČR

Akce - 26.09.2006Typ akce

PODPIS MEMORANDA O SPOLUPRÁCI

S ÚSTAVEM EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY AV ČR

Dne 26.září 2006 podepsal ČNVFEF s Ústavem experimentální medicíny AV ČR memorandum o partnerství a vzájemné spolupráci.

Cílem tohoto dokumentu je ještě více prohloubit spolupráci mezi oběma společnostmi, definovat postup při zajištění realizace projektu Inovační biomedicíncké centrum a budování partnerství v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD2).

Klíčové body tohoto partnerství:

  • podílení se na budování partnerství
  • podílení se na propagaci projektu
  • spolupráce při vyhledávání partnerů ve frankofonních oblastech
  • zprostředkování výměny zkušeností s vědeckotechnickými parky ve frankofonních oblastech.
© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM