Frankofonie - Akce - Setkání s Frankofonií 2008

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

Akce - Setkání s Frankofonií 2008

Akce - 01.01.2008Typ akce

U příležitosti

20. výročí založení Forum Francophone des Affaires

a Francouzsko-českého ekonomického roku

 

organizuje

 

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra

 

pod záštitou

 

primátora hlavního města Prahy

a prezidenta Hospodářské komory České republiky

 

SETKÁNÍ S FRANKOFONIÍ 2008

 

 

Záměr projektu

 

 

V září roku 2008 vyvrcholí oslavy pořádané u příležitosti dvacátého výročí založení Frankofonního ekonomického fóra. K tomuto jubileu připravuje sídlo organizace v Paříži v čele s prezidentem panem Stèvem Gentillim řadu významných ceremonií. Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra (ČNVFEF) se připojuje stejně jako další členové organizace ve více než šedesáti zemích světa k těmto oslavám.

 

 

Česká republika a její hlavní město Praha jako moderní a dynamicky se rozvíjející metropole je etablovanou součástí evropského politického a ekonomického prostoru. Cílem ČNVFEF je i nadále pokračovat ve svém úkolu sbližovat významné frankofonní činitele s českými představiteli a napomáhat vzájemnému formování vztahů mezi nimi.

 

 

Jedním z nejsilnějších nástrojů šíření myšlenek se během posledních let ukázaly přednášky, konference a kulaté stoly. Umožňují přímé setkání s osobnostmi a nabízejí tak ucelenější a komplexnější konfrontace. Koncept tohoto projektu vychází z představy, že po přednášce následuje odborná diskuze nad zastřešujícím tématem, která má vlastní identitu. Tyto konference a přednášky pak nemají pouhou roli informační, ale jsou zároveň příležitostí k setkání („Rencontres“).

 

Kalendář „ Setkání s Frankofonií 2008 “

 

1.       Nouvelles tendances dans le cadre de l’exécution en Europe :: Nové trendy v oblasti exekučního práva v Evropě :: 22.duben 2008

2.       La médecine tchéque – à la recherche de la stabilité du financement :: České lékařství -  nejen o stabilitě financování :: 1.čtvrtletí roku 2008

3.       Creation de l’image de la ville :: Vytváření obrazu města :: 1.polovina roku 2008

 

Děkujeme naším partnerům a sponzorům.

 

Aktuální informace o projektu budou následovat.

© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM