Frankofonie - Aktuality - Projekty na podporu rozvoje francouzského jazyka v bussiness sektoru

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

Aktuality - Projekty na podporu rozvoje francouzského jazyka v bussiness sektoru

22.11.2016

Nové formy prezentace francouzského jazyka jakožto významného činitele, v oblasti aktivních ekonomických procesů ve frankofonních zemích
 V rámci své činnosti přispívá Frankofonní ekonomický spolek k prezentaci a ocenění firem působících v samostatně či v partnerství s jednotlivými členskými zeměmi  frankofonie ekonomickém světě.
  
Tyto spolupráce přispívají k upevnění vztahů mezi těmito ekonomickými aktéry.
U příležitosti konaného Summitu v madagaskarském Anatarivu, byla založena Agentura pro rozvoj obchodu a podporu firem ( lÁgence malgache de développement économique et de promotion des entreprises ), která bude sloužit jako zastřešující organizace pro obchodní společnosti z Madagaskaru a zemí Indického oceánu.
Na jejím založení se podílel Frankofonní ekonomické fórum ve spolupráci s významnými madagaskarskými zastupiteli z veřejného a soukromého sektoru. U příležitosti založení této platformy, bylo prostřednictvím jednání ústředních vládních činitelů vystupujících na summitu, usneseno následující:
Poskytnutí podpory ze strany Frankofonního ekonomického fóra v oblasti organizace podpůrných aktivit, které mají za cíl propojování jednotlivých místních subjektů s partnery  působícími ve frankofonním světě. Frankofonní ekonomické fórum dále naplňuje svůj cíl být pojítkem mezi jednotlivými sektory a odvětvími v podnikatelském světě.

V rámci podpory ekonomických vazeb mezi ve frankofonními zeměmi, je stále více kladen důraz na znalost a užívání francouzského jazyka a to ve všech a úrovních oblastech ekonomického života.
Jsou realizovány různé projekty mající za cíl podporu správného užití francouzského jazyka jak v obchodní komunikaci tak i v komunikaci podnikatelských subjektů vůči veřejnosti.
Mezi další projekty, které Frankofonní ekonomické fórum realizuje, patří například udílení ocenění za činnosti v oblasti rozvoj ekonomiky nebo za aktivní uměleckou tvorbu ve  frankofonních zemí.

Pro zbylé období  roku 2016 si Frankofonní ekonomické fórum připravil několik zajímavých eventů/konferencí mimo jiné:

Diplomatická konference v Saint Siége jejímž ústředním tématem bude problematika sociální odpovědnosti v rámci firem.
   
Summit Frankofonie na Madagaskaru (19 – 20 listopadu 2016 ).Hlavním bodem je budeprezentace projektu založení Agentura pro rozvoj obchodu a podporu firem jež jsou členy frankofonního ekonomického fóra, která bude sloužit jako zastřešující organizace pro obchodní společnosti z Madagaskaru a zemí Indického oceánu.( lÁgence malgache de développement économique et de promotion des entreprises )

Dále bude následovat každoroční setkání v Royaumont ( Recontres de Royaumont ), kde bude diskutována problematika etiky v rámci ekonomických aktivit. Této akce se každým rokem zúčastní více jak tisíc společností.
  
FFA zahájila spolupráci s významným mediálním partnerem deníkem Figaro, který všem členům a jejich partnerům Frankofonního ekonomického fóra bude poskytovat prostor pro prezentaci svých činností a informací ze světa ekonomie. Bude možné publikovat v elektronické tak i tištěné podobě žurnálu. Prostřednictvím této spolupráce s Le Figaro bude dále posíleno postavení Frankofonního ekonomického fóra v dnes tak dynamickém internetovém prostředí.
© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM