Frankofonie - ČNVFEF

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

ČNVFEF

Česká republika byla oficiálně přijata jako pozorovatel do frankofonního společenství během Summitu v Monctonu v Kanadě v roce 1999. Český národní výbor frankofonního ekonomického fóra (ČNVFEF) byl založen v lednu 2001 na podnět Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR a byl oficiálně přijat jako pozorovatel Frankofonního ekonomického fóra na Summitu v Bejrútu v roce 2002. Jeho cílem je upevňovat vztahy v oblasti ekonomické, průmyslové a kulturní a to se všemi zeměmi světa, které jsou součástí frankofonního společenství.

ČNVFEF hraje významnou roli uvnitř Frankofonního ekonomického fóra. Ze své strategické pozice ve střední Evropě může kvalitou a průmyslovou různorodostí spojenou s vysoce konkurenceschopnými cenami pomoci frankofonním rozvojovým zemím zrychlit proces jejich hospodářského růstu a rozvoje. ČNVFEF je ideálním základem pro průmyslníky a obchodníky z frankofonních zemí, kteří hledají technické nebo průmyslové vybavení, stroje, lékařské zařízení, léky, chemické produkty apod. k dovozu do svých zemí.

Na začátku roku 2002 podepsal ČNVFEF dvě memoranda, která mají zajistit dosažení ambiciózních cílů, jež si tento výbor vytýčil. První bylo podepsáno s ministrem průmyslu a obchodu České republiky a druhé s ministrem zahraničních věcí České republiky. Důvodem této dvojí spolupráce je snaha umožnit nový vzestup a rozvoj již existujících vztahů mezi frankofonním společenstvím a Českou republikou.

Hlavní sektory spolupráce mezi ministerstvy a ČNVFEF se vztahují především k následujícím oblastem:

  • Podpoře činností zahraniční politiky ČNVFEF.
  • Reklamě ČNVFEF v zahraničí.
  • Koordinaci činností ČNVFEF a činností souvisejících se zahraniční politikou Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva průmyslu a obchodu.
  • Účasti frankofonních subjektů na významných akcích konajících se v České republice a rovněž v zahraničí (jedná se zejména o veletrhy, jednání vnitrovládních organizací, účast na programech v rámci Evropské unie a rozvoj vztahů s veřejností neboli public relations ČNVFEF v zahraničí).
  • Účasti zástupců České republiky na pravidelných setkáních všech představitelů národních výborů v rámci Mezinárodní Organizace Frankofonního Společenství a zároveň i na dalších velkých akcích.

Lidé v ČNVFEF

© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM