Frankofonie - BIFFA

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

BIFFA

Frankofonní Ekonomické Fórum (FEF) bylo založeno v roce 1987 a od začátku své existence bylo spojeno s Konferencí/Summitem hlav států a vládních představitelů, s níž ji pojí společné používání francouzského jazyka. FEF je jedinou organizací s ekonomickým posláním, jež je považována Konferencí frankofonních zemí za "instituci".

Dnes se prostor, který zaujímají frankofonní oblasti, skládá z více než padesáti zemí a společenství. Ekonomika těchto frankofonních celků představuje z celosvětového pohledu trh, který tvoří více než 600 milionů spotřebitelů a který zaujímá 17% světového obchodu a 10,5% světové výroby.

FEF představuje zejména síť společností ustavených ve formě národních výborů. FEF vytváří také regionální skupiny (př.: Afrika, Amerika, Asie, Evropa, Indický oceán) vybavené specifickými úřady a určené k podpoře akcí výborů, jež je tvoří. Vedoucí těchto regionálních skupin jsou voleni všemi členskými výbory. Každá regionální skupina má svá "křesla" v Mezinárodní neboli Správní Radě Frankofonního Ekonomického Fóra (SRFEF) sídlící v Paříži.

Aby fungování této sítě společností bylo dynamičtější, organizuje SRFEF, kterou tyto společnosti tvoří, pravidelné akce s cílem dosáhnout jejich většího sdružení jako např.:

  • Cena ekonomického frankofonního společenství, která odměňuje jednu či více společností, jež příkladným způsobem aplikují koncept vzájemné spolupráce a výměn mezi jednotlivými frankofonními oblastmi.
  • Zasedání soustředěná na ekonomické frankofonní společenství jsou místem úvah a setkání hlavních aktérů privátních a ústavních (státních).
  • Informační schůze mající za cíl informovat o obchodních příležitostech ve frankofonních zemích.
  • Vyjednávání dohod s hlavními mezinárodními organizacemi, jež se zabývají hospodářským rozvojem, s cílem podpořit ještě více soukromou iniciativu a využít tak příležitosti hospodářských programů.

Podrobnější informace najdete na www.ffa-int.org

© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM