Frankofonie - ČR

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

ČR

ČNVFEF nabízí pro své české partnery, kteří chtějí rozvíjet obchodní vztahy s frankofonními zeměmi, tyto služby:

  • prostřednictvím našich partnersků Vám pomůžeme zaregistrovat Vaši společnost v ČR
  • vyhledávání klientů, dodavatelů a společností se zájmem investovat nebo hledající příležitosti pro joint-venture v ČR
  • makroekonomické informace o příslušné zemi a mikroekonomické informace dle přání klienta
  • prezentace společnosti ve frankofonním měsíčníku "Croissance Actualités" vydávaného v nákladu 35.000 výtisků a distribuovaného do 59 zemí frankofonního společenství
  • distribuce informací o společnosti v mezinárodní síti výborů frankofonního ekonomického fóra
  • řešení obchodních sporů prostřednictvím svých partnerů ve frankofonních zemí
  • prezentace společností nebo institucí v ročence "Český seznam, váš průvodce českým průmyslem a službami"
  • zpracování projektů pro žádosti o granty ze strukturálních fondů Evropské unie a jejich představení českým a evropským odpovědným orgánům

 

ČNVFEF NABÍZÍ MALÝM A STŘEDNÍM PODNIKŮM VE SPOLUPRÁCI SE SVÝMI PARTNERY KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

a doporučuje Vám společnosti:

10% SLEVA

NA SLUŽBY POSKYTNUTÉ
NAŠIMI VÝŠE UVEDENÝMI PARTNERY
POKUD SPOLUPRÁCE SETRVÁ ALESPOŇ JEDEN ROK

Pokud chcete využít této slevy, zadejte našemu partnerovi heslo FRANKOFONIE. 

 

© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM