Frankofonie - První kroky

Frankofonie

Český národní výbor frankofonního ekonomického fóraCena Frankofonie

První kroky

1. Proč právě Česká republika?

Díky politickým a ekonomickým změnám, které zde proběhly a stále probíhají, mohla řada cizinců Českou republiku doslova "objevit" a zahraniční společnosti začaly plánovat možnosti podnikání v zemi, jež nabízí veškeré výhody západní Evropy za velmi zajímavé ceny. Podařilo se nám rychle zjistit požadavky a potřeby těchto zahraničních společností v oblasti služeb nezbytných pro jejich vstup na český trh. Někteří z Vás již jistě mají zkušenosti s jednáním s českými úřady a právními institucemi a vědí, jak je někdy těžké získat ty správné informace a zajistit, aby se věci pohnuly dopředu. Právě v těchto situacích Vám může pomoci Český výbor frankofonního ekonomického fóra ve spolupráci s partnerskými společnostmi. Kontaktujte nás prosím na naší e-mailové adrese info@frankofonie.cz

2. Proč je vhodné založit společnost/registrovat se jako podnikatelský subjekt v ČR?

Ať už podnikáte v oblasti vývozu/dovozu do země, odkud pocházíte, nebo jste pedagog, který si chce založit vlastní jazykovou školu, novinář na volné noze či si přejete v naší zemi koupit nemovitost nebo prostě jen proto, že máte v hlavě podnikatelský záměr, je založení společnosti prvním krokem k úspěšné realizaci Vašich projektů.

3. Jaké právní formy společností jsou v ČR běžné?

Můžete založit dva typy společností: společnost s ručením omezeným, která je vhodná pro malé a střední formy podnikání, a akciovou společnost vhodnou pro společnosti větší.

V případě „společnosti s ručením omezeným (s.r.o.)" je odpovědnost společníků omezena úměrně jejich obchodnímu podílu. Tento typ společnosti se v mnoha ohledech podobá holandské BV, německé GmbH nebou francouzské s.a.r.l.. Společníků nesmí být více než 50 bez ohledu na jejich „typ“ (jednotlivec nebo právní subjekt). Minimální základní jmění činí 200 000 CZK (6.700 EUR).

V případě, že počet společníků překračuje 50 osob a akcie společnosti jsou nabídnuty veřejnosti, je vhodnější formou "akciová společnost" (podobá se francouzské SA). Minimální základní jmění činí 2 miliony CZK (67.000 EUR), z nichž 30% musí jednotliví akcionáři splatit ještě před registrací společnosti. Akciová společnost si dále musí zvolit představenstvo, které je nejvyšším orgánem společnosti, a dozorčí radu. Představenstvo musí mít nejméně 3 členy (nebo jednoho v případě, že 100% akcií vlastní jediný akcionář).

Oba dva typy společností se řídí ustanoveními platné verze Obchodního zákoníku z r. 1991.

Při zakládání společnosti v České republice mějte na paměti 2 základní „pravidla“:

- Ředitelé/jednatelé společností s ručením omezeným musí být hlášeni k trvalému pobytu v ČR. Pokud má být ředitelem společnosti cizinec, musí zažádat o povolení k trvalému pobytu. Záležitosti související s vyřízením tohoto povolení Vám rovněž pomoúžeme vyřídit.

- Pokud jste ředitel-cizinec, budete s největší pravděpodobností potřebovat českého obchodního partnera (nebo cizince, který má povolení k trvalému pobytu a dokonale ovládá češtinu), který Vás, v případě, že máte v úmyslu zde podnikat, bude zastupovat v obchodních záležitostech.

4. Jak dlouho založení společnosti trvá?

Založení s.r.o. trvá přibližně deset dní, založení a.s. přibližně dvojnásobek této doby.

5. Jaké jsou náklady?

Naše ceny jsou velmi zajímavé a pohybují se od 60.000 Kč (2.000 EUR) do 120.000 Kč (4.000 EUR) za založení a zapsání společnosti do OR, v závislosti na formě společnosti (s.r.o. nebo a.s.). Předem stanovená cena služby je konečná, nebudeme Vám účtovat žádné náklady navíc. Zvlášť se hradí pouze náklady na překlad dokumentace do češtiny (pokud je zapotřebí). Překlady pro Vás samozřejmě můžeme zajistit také a předem Vám oznámíme jejich cenu.

6. Jak postupovat po založení společnosti?

Pro své podnikatelské aktivity můžete využít služeb našeho Business Centra, k dispozici je Vám telefonní linka, fax atd. Sami si určíte, do jaké míry se máme o Vaši společnost starat, tj. chcete-li pouze poskytnout adresu pro sídlo společnosti nebo chcete-li zajistit její kompletní správu (účetnictví, daňové poradenství, organizace zasedání představenstva, jednání a vyřizování potřebných záležitostí na úřadech atd.).

7. Jaké další služby můžeme zajistit?

Naše společnost je součástí podnikatelského seskupení, jehož členské společnosti spolupracují a specializují se na oblast finančních služeb. Jsme připraveni odpovědět na všechny otázky a nabídnout Vám služby přizpůsobené Vašim požadavkům! Mezi časté dotazy patří:

- Postará se někdo o účetnictví společnosti?

- Rád bych koupil zahraniční společnost, pomůžete mi ?

- Jakou dokumentaci potřebuji, abych mohl zažádat o vydání živnostenského oprávnění?

- Můžete mi říct něco víc o sazbách DPH uplatňovaných v ČR?

Pokud máte další otázky nebo potřebujete další informace, kontaktujte nás na adreseinfo@frankofonie.cz. Uděláme vše pro Vaši spokojenost.

© Copyright 2003-2005 ČNVFEF | napište nám created by EUNECO.COM